Lydia jesse dating

Wij willen dat de Gerrit Rietveld Academie haar unieke karakter behoudt en haar historische gebouw niet verlaat.

Als u onze bezwaren tegen de huidige plannen om de Rietveld academie te verhuizen naar het voormalig GAK-gebouw gebouw onderschrijft, teken dan de petitie aan de rechterkant van deze site.

Linda van Deursen De geruchten dat de Rietveld Academie van plan is om het huidige gebouw te verlaten en te verhuizen naar het oude GAK gebouw zijn zo sterk dat ik mij geroepen voel om een reactie op papier te zetten.

Ik doe dat vooral om emotionele redenen en in weerwil van de wetenschap dat er vele valide redenen kunnen zijn die aanleiding geven tot deze plannen.

Ten eerste zouden zij die hierin moeten beslissen zich een ogenblik moeten verplaatsen naar de periode in de jaren vijftig van de vorige eeuw toen besloten werd om het huidige gebouw te laten ontwerpen.

Bij deze willen we jullie van harte bedanken voor jullie stem en steun. Rietveldforrietveld Tijdslijn met gebeurtenissen omtrent het Rietveld gebouw De Gerrit Rietveld Academie Historische teksten van en over Rietveld en het gebouw met inleiding door Marijke Kuper, kunsthistoricus en Rietveldexpert Links naar gerelateerde artikelen, foto's en video's Wij tekenen bezwaar aan tegen de vergevorderde plannen van de directie van de Gerrit Rietveld Academie om het gebouw van Rietveld te verlaten voor het voormalig GAK-gebouw. Het betreft hier een historisch gebouw dat in bezit van de Gerrit Rietveld Academie moet blijven.

De directie heeft zorg en verantwoordelijkheid voor dit cultureel erfgoed.

We zijn ervan overtuigd dat de petitie noodzakelijk was om betrokkenheid en commentaar ten aanzien van dit onderwerp te verzamelen en openbaar te maken.

Het is duidelijk dat veel kunstonderwijsinstellingen met vergelijkbare problemen te maken hebben (of gehad hebben) en dat lokale commotie ook juist zo veel internationale verontwaardiging opwekt.

Daardoor heeft de MR niet aan haar adviesplicht kunnen voldoen.

Tags: , ,